Letem světem na školách - program pro děti a mládež - Poznej a prožij

Jedná se o program pro děti a mládež ve věku 8+ (u mladších je vyžadována přítomnost rodiče)  zaměřený na poznávání nových kultur, vzdálených míst a jejich specifik. Program je připraven hravou formou pod vedením profesionálních lektorů, kteří skrze různé techniky provedou účastníky danou oblastí (interaktivní divadlo, malování, hraní na bubny, projekce, tanec, zpěv a další). Účastnit se může každý včas registrovaný. Registrace probíhá prostřednictvím formuláře zde. Je možné se účastnit jednotlivých termínů s registrací zvlášť nebo využít zvýhodněné nabídky za celý blok.

Cena pro dítě je 100,- za odpolední program

Pro zvýhodněnou nabídku více programů prosím kontaktujte.

V případě neúčasti na registrovaném termínu je možné po  domluvě nahradit termín v jiný den a u jiného bloku podle výběru. Aktuální seznam termínů a program naleznete níže na této stránce.

Účast rodičů nebo jiného doprovodu na programu je vítána, ale není nutná u dětí starších 8 let. V případě dotazu se obraťte na organizátory. Kontakt

Fotografie z proběhlých akcí průběžně aktualizovány na tomto odkazu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň.

 


!Akce pro děti a mládež (pololetní prázdniny)!

V rámci 6.ročníku Letem světem v Plzni proběhne akce pro děti a mládež konaná v době pololetních prázdnin 3.2. 2017

(formou příměstského tábora).

 

Více info a přihlašování zde

 


 

  Již šestým rokem probíhá cestovatelský festival Letem světem. Rozhodli jsme se podporovat myšlenku Letem světem po celý rok, a to formou projektu zaměřeného především na školy a mládež. Žákům, studentům a mladým lidem se snažíme přiblížit nejrůznější části světa realizací vybraných přednášek, které se mohou konat buď v prostorách zajištěných organizátory nebo přímo ve škole. Projekt je rozdělen do tématických bloků, které jsou zaměřené na různá témata i destinace.

Všichni naši přednášející v zemích, jež chtějí přiblížit, nějaký čas žili, mají tedy přímou zkušenost s životem v konkrétní destinaci i s její kulturou. Přednášky jsou přizpůsobeny věku posluchačů, lze je realizovat jak na prvním stupni základních škol, tak na středních a vyšších školách. Podle věku posluchačů je upravována náročnost, délka i obsahová část a aktivity, které přednášku provázejí.

Potřebujete-li upřesnit informace v konkrétních případech a  máte-li zájem o některou z vypsaných přednášek nebo o realizaci tématického bloku, je třeba kontaktovat koordinátora projektu Letem světem na školách a dohodnout konkrétní termín, místo a čas.

Tématické BLOKY


 

Jak na to?

  • Vybrat téma a termín:

Termín lze domluvit koordinátorem.

Téma vámi vybrané přednášky nemusí být nutně z naší aktuální nabídky. Jsme schopni dohodnout či připravit přednášku dle vašeho přání. Pokud přednášející, o jehož projekci máte zájem, není v aktuální nabídce pro tento rok a nalezli jste ho v nabídce minulé či v programu festivalu Letem světem, můžete se na nás obrátit. 

 

 POZOR! Nejaktuálnější informace naleznete na www.svetem.net

 

  • Vybrat místo:

Podle dispozic školy může přednáška proběhnout v prostorách školy, v obvodní knihovně Skvrňany (M-klub) nebo na dalších k tomu uzpůsobených místech. V případě realizace přednášky ve škole je potřeba zajistit dataprojektor nebo interaktivní tabuli. V případě konání přednášky v KD Šeříkovka a M-klubu je o technické záležitosti postaráno.

Pokud máte zájem o přednášku na škole mimo Plzeň, přistupujeme ke každé objednávce individuálně a záleží na dohodě (vzdálenost, počet dětí).  
 

  • Vybrat vstupné:

Výběr vstupného za program řeší na místě koordinátor programu s učitelem, převezme platbu a vystaví potřebné doklady. Za program účtujeme 45 Kč na žáka. Učitelé vstupné neplatí. Pokud požadujete vystavení faktury, je nutné upozornit koordinátora předem a předat mu fakturační údaje. 

 

Bc. Štěpán Pastula

tel.: 606 896 548

E-mail: steve.p25@gmail.com

IČO: 02259486


 

Mezi další nabízené aktivity tohoto projektu patří:

  • bubenické workshopy (africké bubny a jiné perkusní nástroje)

  • taneční workshopy (africké tance, indické tance, intuitivní tanec)

  • workshopy přípravy exotických jídel (nutné mít vlastní zázemí s kuchyňkou)

  • workshopy zaměřené na humanitární a rozvojovou pomoc, rozvoje osobnosti a další

  • realizace výstav na vybrané téma

Je možné kombinovat přednášky s workshopy a vytvořit tak pro školu celodenní akci. Pro bližší informace či váš konkrétní požadavek kontaktujte koordinátora Štěpána Pastulu.

 

 

 

 

 

S Vašimi dotazy či požadavky ohledně přednášek se obraťte na koordinátora

LETEM SVĚTEM na školách:

Bc. Štěpán Pastula

tel.: 606 896 548

E-mail: pastulas@centrum.cz

 

Program podporuje Plzeň město