Ročník 2012

I.ročník festivalu 12.5.2012

 

Cestovatelský festival Letem světem 2012: exotické země, tance i hudba

Dne 12.5. se v plzeňském kulturním domě Šeříkovka konal 1. ročník cestovatelského festivalu Letem světem. Pro návštěvníky byl za podpory Plzeňského kraje a dalších partnerů přichystaný bohatý celodenní program.

Prostory kulturního domu byly zpřístupněny od 9. hodiny ranní. V 10. 30 proběhlo v hlavním sále slavnostní zahájení. Po úvodním slovu organizátorů a poděkování sponzorům a partnerům patřil parket arabským tanečnicím. Bollywood, arabské a africké taneční vystoupení, ostatně mohli diváci sledovat pravidelně ve velkém sále vždy o přestávkách mezi jednotlivými přednáškami.


V rámci festivalu byly po celou dobu využívány všechny tři sály, jež jsou v KD Šeříkovka k dispozici. V malém sálu probíhaly praktické semináře a filmová sekce, střední a velký sál byly určeny pro přednášky a projekci fotek z celého světa (viz přiložený program). V 16 hodin jsme na chvíli cyklus přednášek přerušili, aby mohlo v hlavním sálu proběhnout slosování vstupenek o hodnotné ceny, jež nám věnovali naši sponzoři. Mezi hlavní ceny patřil stan Husky z Liman sportu, spacáky a batohy značky Trimm, zájezd od cestovní kanceláře Louda Tour, poukazy na tisk fotografií z Fotografie U Zvonu, vodní dýmka a turistické průvodce z Mapového centra v Plzni. O příjemnou tečku za uplynulým dnem se postarali svým koncertem Jirka Mucha a Honza Kopta. Stejně jako ranní slavnostní zahájení i zakončení festivalu ohlásil gong, a to v devět hodin večer.

Popis akce

Již od vstupu byly prostory kulturního domu vyzdobeny rozvěšenými fotkami a modlitebními vlaječkami a vzduch provoněný nejen vonnými tyčinkami. V improvizovaném baru před hlavním sálem mohli totiž návštěvníci ochutnat čerstvě připravovaná jídla z Japonska, Afriky či Indie, několik vybraných druhů čaje z Perlové čajovny a v neposlední řadě okusit vonící tabáček z vodní dýmky.

V patře před středním sálem byl vyhrazený prostor pro propagační a prodejní stánky. Své místo zde mělo například Mapové centrum s širokou nabídkou map, průvodců a časopisů. Dále měli návštěvníci možnost si prohlédnout a zakoupit africké látky a šperky. V naaranžovaném „cyklotáboře“ pak probíhala celý den diskuse s cykloturistou Jaroslavem Králem neboli „Šnekem“, který ochotně odpovídal na veškeré dotazy. Okolní prostory byly vyzdobeny prodejní výstavou fotek z Íránu a Himálají.


Hlavní sál bylo možné obsadit 150 návštěvníky. Bylo využito pódium a dvě projekční plátna. Hlavní plátno sloužilo k prezentacím jednotlivých přednášejících, vedlejší plátno k promítání programu a znělky festivalu, log jednotlivých partnerů, reklamních spotů Plzeňského kraje a Hedvábné stezky. Přestávky mezi jednotlivými přednáškami v hlavním sálu vyplnily taneční skupiny Surya, Kamilah a Afrika. Africké tance byly doplněny živou hudbou profesionálních bubeníků. Rytmus jejich bubnů dokázal rozproudit krev nejednomu divákovi.

Hned z počátku jsme byli nuceni mírně pozměnit program ve středním sále, kde probíhaly cestopisné přednášky po celý den. Tento zásah nepatrně narušil snahu sjednotit přestávky mezi jednotlivými přednáškami určenými k přesunu návštěvníků. V průběhu dne se však organizátorům podařilo vše srovnat a zpoždění udržet v limitu. Začátky jednotlivých přednášek se posunuly o půl hodiny a diváci s tím byli řádně srozuměni. Toto zpoždění již nenarostlo.

Malý sál byl od ranních hodin vytížený především specifickými semináři a workshopy. Návštěvníci si pod dozorem zdravotníka okusili masáž srdce na cvičné figuríně a dozvěděli se, jak postupovat v případě nutnosti poskytnutí první pomoci. Následovaly workshopy „Nouzové techniky přežití“ a „Bezpečnost v horách a via feraty“. Názvy obou seminářů dostatečně vypovídají o tom, co se divák dozvěděl a co si mohl vyzkoušet.

Shrnutí
S průběhem akce byli spokojeni návštěvníci, organizátoři i další účastníci. Podařilo se vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru, a to především díky nasazení organizačního týmu a dobrému naplánování. Snad v důsledku špatného počasí začali chodit návštěvníci až kolem poledne, kdy jejich počet rapidně stoupl.

Špatné počasí též zapříčinilo, že jsme museli upustit od plánovaných venkovních aktivit a představení slackline. Diváci mohli zhlédnout v malém sálu alespoň několik záběrů z některých předchozích slacklinových akcí, čímž se nám podařilo jim tento netradiční sport přiblížit.

Pro náš organizační tým bylo nejdůležitější, že návštěvníci odcházeli domů spokojeni, s hezkými zážitky a těšili se na další ročník festivalu.

Přestože považujeme průběh festivalu za úspěšný, v jeho průběhu i po něm vznikal list námětů, na nichž se podíleli jak diváci, tak organizátoři. Chtěli jsme posbírat jejich návrhy na vylepšení, jež bychom rádi uplatnili v dalších ročnících. Diváci především žádali o rozšíření nabízeného sortimentu k jídlu a pití z exotických destinací a delší přestávky na přesun mezi sály.


Organizátoři si zase uvědomili, že je potřeba zlepšit komunikaci s návštěvníky a zvýšit informovanost o aktuálních změnách a posunech začátku přednášek. Pro příští ročníky bude třeba zajistit i více orientačních tabulí pro snazší pohyb návštěvníků v prostorách a zajistit „informátory“, kteří budou pomáhat lidem po příchodu se zorientovat. Především starší ročníky potřebují individuální podporu. Naším cílem je také zvýšit podíl na účasti především tuzemských subjektů (mikroregiony, KČT), a poskytnout tak návštěvníkům možnost inspirace po tuzemských destinacích. Letošní zájem mikroregionů Plzeňského kraje o prezentaci na festivalu nedosáhl očekávané úrovně. Příští rok tedy na tomto budeme chtít více zapracovat.

 


Děkujeme partnerům Plzeňský kraj, Trimm a Mapové centrum za podporu tohoto festivalu. Díky podpoře partnerů a plnému nasazení organizačního týmu, mohl festival proběhnout právě takto a výsledkem je spokojenost návštěvníků, inspirace a jak pevně věříme, též odbourání předsudků a bariér ve vztahu k jiným kulturám.

Duch festivalu se nesl právě v uvědomění si pestrosti různých částí světa a především v uvědomění si vlastního přírodního a kulturního bohatství, které leží kolem nás. Jak řekl pan Werich: „Člověk, který hodně cestuje, procestuje se nakonec sám k sobě.“
My bychom tento citát poupravili na: „Člověk, který hodně cestuje, procestuje se nakonec domů!

Za organizační tým slibuji, že II.ročník Plzeňského festivalu bude alespoň tak dobrý jako tento první. Již teď se můžete těšit na začátek března 2013.

Štěpán Pastula