16:00 17:00 Expedice Nairy 2014 (Antonín Kolář a kolektiv studentů)

16:00  17:00   Expedice Nairy 2014   (Antonín Kolář a kolektiv studentů)

Mladí lidé z Klubu cestovatelů při Masarykově gymnáziu v Plzni v rámci programu DofE - Cena vévody z Edinburghu, připravili a absolvovali zlatou expedici v Arménii pod názvem Nairi 2014. Expedičníci zdolali cca 70 km při přechodu Geghamských hor v nadmořské výšce, která dosahovala v průměru 2500 m.n.m. Zlatým hřebem trasy bylo však dobytí nejvyššího vrcholu pohoří, tedy bývalou, dnes již vyhaslou sopku s jezírkem v kráteru, Aždahak 3597 mnm. Skupina v rámci expedice provedla mimo jiné drobný etnografický výzkum jezídů, místních nomádů, kteří se vyznačují praktikováním náboženství, které v sobě nese prvky nejen islámu, ale i zoroastrismu, judaismu, šamanismu a křesťanství. Expedice navštívila také křesťanský klášter Geghard a antický chrám Garni a seznámila se s jejich historií Dále skupina přešla pohoří Vardenis, a nakonec zdolala nejvyšší horu Arménie - Aragat s nadmořskou výškou 4090mnm., prozkoumala pravěkou observatoř v Karahundj, zmapovala petroglyfické památky v Ugsataru, které se nachází těsně u hranic s Náhorním Karabachem. Účastníci programu DofE se navíc mohou pochlubit tím, že jeli v nejdelší lanovce na světě, které se vine nad kaňonem Vorotan. Dohromady stihli načerpat bohaté historické poznatky o první křesťanské zemi světa velmi detailně, informace načerpali při návštěve dalších arménských klášterů Tatev, Noravank, Khor Virap, Vanavank, Arates. Cesta byla organizována v rámci aktivit SK ASK ČR Klubu cestovatelů Plzeň, který působí při Masarykově gymnáziu v Plzni. Studenti o své cestě napsali cestovatelský blog a vytvořili cestopisný filmový dokument.

 

Expedice Nairi 2014, film natočený studenty, kteří se zapojili do programu DofE - Ceny vévody z Edinburghu v Klubu cestovatelů Masarykova gymnázia v Plzni. Během třítýdenního pobytu v Arménii studenti mapovali petroglyfické památky, staroarménské kláštery, přešli pohoří Geghamy a Vardenis a vystoupali na nejvyšší horu Arménie, Aragat. Po skončení projekce beseda se studenty.

 

Foto ke stažení

 

http://www.dofe.cz/cz/fotogalerie/zlata-expedice-dofe-v-armenii-40/