Bubenický workshop - Dennis Paul Lammas

Bubenický workshop - Dennis Paul Lammas

Lektor: Dennis Paul Lammas (Velká Británie)

Přijď a propoj se v kruhu s ostatními přes rytmus, hlas a pohyb. Možná budeš chtít tančit, zpívat svou píseň, sdílet příběh, pít čaj, nebo prostě jen poslouchat ..... Nech vše pouze plynout, napoj se na vnitřní zdroj a zjisti, kdo skutečně jsi.

S sebou: jestliže máš tak hudební nástroje jako buben, didgeridoo, chřestidla. Dostatek bubnů a chřestidel bude na místě k zapůjčení. . Těšíme se na společné setkání a hraní. Otevřeno všem ať již s hudební zkušeností nebo bez ní.

Bubnování je účinný terapeutický nástroj, pomáhající objevovat vnitřní zdroj kreativity, prohlubující umění naslouchat, spojující nás s přirozeným tokem dění, přivádějící k hlubšímu prožitku přítomnosti, uvolňující mysl a propojující tělo s duší.
Bubnování je radostná tvořivá relaxace těla, mysli i duše.


Bubnovací kruh jako prožitková technika je opakem složité výuky hry na hudební nástroj vyžadujícího disciplínu. Buben je všestranný, vhodný pro každého bez ohledu na hudební zkušenosti. Když se pozorně zaposloucháme, zjistíme, že rytmus je okolo i v nás (srdeční rytmus).