Křesťanský sever Etiopie - JUDr. Michal Sejvl Ph.D. a Mgr. Luděk Krčmář

Křesťanský sever Etiopie - JUDr. Michal Sejvl Ph.D. a Mgr. Luděk Krčmář

Přednášející představí svou cestu, kterou podnikli v r. 2010 především za křesťanskými památkami Etiopie. Kromě slavných do skály vytesaných kostelů v Lalibele a stél v Axumu (památky UNESCO) ukáží i méně známé kostely a kláštery v Tigray a na jezeře Tana, unikátní hradní komplex v Gondaru, pohovoří také o životě etiopských křesťanů a podělí se se svými zážitky z této neobyčejné země.

Mgr. Luděk Krčmář - historik a teolog, Osobnost Českého klubu cestovatelů, Plzeňák
JUDr. Michal Šejvl - právník se zájmem o historii, především o dějiny křesťanství. Z mimoevropských zemí navštívil Arménii, Gruzii, Čínu, Egypt a Izrael.