Mgr. Kateřina Mildnerová Ph.D - Africké vúdú 12:30–13:20

Mgr. Kateřina Mildnerová Ph.D - Africké vúdú  12:30–13:20

Pití fetišů - náboženství vodun v Beninu
přednáška antropoložky a afrikanistky Mgr. Kateřiny Mildnerové Ph.D. o africkém vúdú, jeho kořenech a současnosti, založená na terénním výzkumu v oblasti středního a jižního Beninu doplněná o fotografie a audiovizuální nahrávky rituálů.

 Zatímco v jiných částech Západní Afriky se setkáváme s postupným zanikáním kultů předků a původních náboženství pod vlivem progresivních proudů křesťanství a islámu, v Beninu zažívá náboženství vodun v posledních dvaceti letech nevídaný rozkvět. Tradiční náboženství nejenže přežilo traumatickou éru více jak třistaletého obchodu s otroky, koloniální útlak Francouzů a represálie marxisticko-vojenské diktatury sedmdesátých a osmdesátých let, ale bylo dokonce v roce 1991 prohlášeno oficiálním náboženstvím země. Dnes vyznává vodun téměř polovina z celkového počtu obyvatel země. Přednáška se pokusí demaskovat předsudky a mýty spojené s africkým vúdú jako magií a ukázat jeho pravou "náboženskou" tvář.