Zapadlá místa ČR (trojmezí a geogrefické nej-body) & Šumava - Ing. Petr Vlček

Zapadlá místa ČR (trojmezí a geogrefické nej-body) & Šumava - Ing. Petr Vlček

V první části se podíváma na 9 bodů ležících na hranici ČR – postupně od západu:

  • Nejzápadnější bod ČR v Ašském výběžku u zaniklé obce Újezd (Mähring) nedaleko Aše
  • Trojmezí ČR-Sasko – Bavorsko mylně považované v literatuře za nejzápadnější bod
  • Nesevernější bod ČR ve Šluknovském výběžku u obce Lobendava-Severní
  • Trojmezí ČR-PL-D mezi Šluknovským a Frýdlanským výběžkem zvané Trojstátí
  • Nevýchodnější ČR v Beskydech nedaleko obce Bukovec
  • Trojmezí CZ - SK - PL u Hrčavy též v Beskydech
  • Trojmezí CZ - SK - A  na soutoku řek Maravy a Dyje
  • Nejjižnější  bod ČR u zaniklé obce Radvanov poblíž Vyššího Brodu
  • Šumavské Trojmezí  CZ - A - D na Trojmezné poblíž nejvyššího vrcholu české a Rakouské Šumavy Plechý

Z Trojmézné odstartujeme druhou část přednášky, kde se s citáty Šumavského spisovatele Kala Klostermanna projdeme po koutě naší vlasti, který já osobně považuji za nejkrásnější. Je jím pohoří Šumava.

 

Od mládí rád cestuji. Přestože jsem navštívil desítka zení, rád se vracím na domů a na Slovensko, neboť obě republiky považuji za svoji vlast. Držím se zásady, že každý člověk by mě+l nejprve poznat svoji vlast a pak teprve vyrážet  do světa. Přesvědčil jsem se, že mnoho českých cestovalelů ani neví, kde leží například vrchol Praha a že vůbec existuje....

Ve světě jsem mimo vetšiny států EU navštívil například Turecko,  Indii, Svatou zemi aj. Nejzápadněji jsem byl na Islandě, nejvýchodněji pak v Indii. Miluji hory a turistiku, takže v poslední době se nejraději vracím do Karpat na Ukrajinu, nebo do Rumunska. Mojí poslední větší cestou jsou Rumunské hory Capani a Paring.  Vystoupil jsem i na dva vrcholy z kategorie VHT. Je to Elbrus a Mt Blanc.