Kazachstán

20:15  /  Antonín Kolář

O cestě největším vnitrozemským státem světa, aneb od jablečných štěpů k štěpení atomového jádra.

Měsíční pouť Kazachstánem po stopách sovětských gulagů, smutné historii semipalatinského jaderného polygonu, výšlapy na kopce Tian-Šanu, pekelná vedra v Turkistánu a pekelná expozice České republiky na EXPu v Astaně.

Přednášku si pro Vás připravil Mgr. Antonín Kolář, učitel dějepisu a českého jazyka a občanských věd na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Rád cestuje, fotí, chodí po horách a čte. Zároveň působí jako školitel a hodnotitel mezinárodního programu Ceny vévody z Edinburghu a je organizátorem mnoha úspěšných studentských expedic. Druhým účastníkem výpravy a přednášejícím bude jeho syn Vojtěch Kolář, v současné době student Církevního gymnázia v Plzni.