Přednášky

Velký sál

pátek 2.3.

17:00 / Venezuela (Mart Eslem)

Číst anotaci

18:30 / Sicílie: Vášeň na talíři (Michalela Bugrisová)


20:00 / 3600 km pěšky kolem Československa (Václav Malinský)

Číst anotaci


Velký sál

Sobota 3.3.

10:00 / Island (Ruben Lang)

Číst anotaci

11:35 / WayAway: Na Bramboře kolem světa (F. Nykl a K. Kadlusová)

Číst anotaci

13:10 / KLDR: Totalitní neznámo (Vladimír Váchal)

Číst anotaci

15:05 / Irák, jak ho neznáte (Lenka Hrabalová)

Číst anotaci

16:50 / Patagonie (Pavel Svoboda)

Číst anotaci

18:40 / Laos: Zapomenutá země (Jiří Kalát)

Číst anotaci

20:15 / Big Trip (Kateřina a Ladislav Bezděkovi)

Číst anotaci


Střední sál

Sobota 3.3.

11:35 / Filipíny: Poslední ráj?  (Tomáš Laňka)   

Číst anotaci

15:05 / Uganda: Perla Afriky (Lucie Dobřenská, Pave Stejskal)

Číst anotaci

13:10 / Na koloběžce od oceánu k oceánu  (Dalibor Beneš)

Číst anotaci

16:50 / Guatemala: Sama mezi sopkami  (Veronika Řiháková)

Číst anotaci

18:40  /  Cesta k cestě: Travel-coaching      (Štěpán Pastula)

Číst anotaci

20:15 / Do ruského města duchů, na Špicberky (Ondřej Šperka)

Číst anotaci


Malý sál

Sobota 3.3.

13:10 / Kenya: Expedice Ugali (Mili Sojková)

Číst anotaci

16:50 / Norsko: Země tisíců fjordů (Jan Rosentáler)
15:05 / Gruzie: Stopem přes Kavkaz (Kateřina Kubištová)

18:40 / Borneo: Od lovců lebek až po právo Šaríja (Marek Kovář)

Číst anotaci

20:15 / Kazachstán (Antonín Kolář)

Číst anotaci