Travelcoaching: Cestování jako nástroj růstu

16:30  /  Štěpán Pastula

Cestování jako nástroj růstu? Proč ne. Cestujeme, protože skrze cestu poznáváme především sami sebe a své okolí. Každý člověk, každá kultura a každé místo nás dokáže obohatit a toto bohatství nejlépe můžeme zhodnotit sami v sobě. Důležité je přistoupit k tomuto procesu vědomě a cíleně.

Na této přednášce se naučíte, jak využít plně potenciál cestování a využít jej k osobnímu rozvoji. Vydáme se nejen napříč krajinou různých míst naší planety, ale vstoupíme též do krajiny vnitřní. Co nás změní, jak a kdy? Propojení sebe-koučovacích metod, technik a cestování vám přinese nový rozměr života. 

Slovy Štěpána: "Cestování je taková urychlující příměs, která po zamíchání do běžného života rozvíří klidné vody našeho bytí a vrhne nás do proudu, který nás unáší. A cílem každého života je dostat se do oceánu a dříve nebo později se tam dostane každý z nás. S urychlovačem nebo bez."

Štěpán Pastula - průvodce, osobní kouč a travelkouč. Od roku 2008 se začíná věnovat osobnímu rozvoji a skrze cestování poznává nejen nové kraje, kultury a životní filozofie, ale uvědomuje si vlastní hodnoty, vnitřní procesy a principy fungování nás samotných i druhých.

Své klienty provádí do výjimečných destinací, které podporují procesy osobního růstu, uvědomování si vlastních hodnot a nahlížení na nové možnosti. Tento speciálním program propojuje koučink a cestování s dalšími metodami osobního rozvoje. 

Odkaz na Štěpánův osobní WEB, Travelcoaching nebo Blog.