In the wakes of my father

THOR HEYERDAHL JR.

  • Pátek | 18:00 - 19:15
  • Velký sál
  • Přednáška v AJ - překládáno do ČJ

Thor Heyerdahl jr. (* 1938, Lillehammer, Norway) byl členem expedice AKU AKU vedené jeho otcem - Thorem Heyerdahlem - na Velikonoční ostrov v roce 1955. Osobně se podílel na vykopávkách a objevech na tomto výjimečném místě. Aby se vymanil z možného stínu slavného otce, zaměřil se na jiný obor, než etnografii. Vystudoval mořskou biologii (pak i vojenskou akademii). Sledoval migraci ledních medvědů a velryb. Jako jeden z prvních vytvořil značkovací systém tzv. "tagování", který umožnil sledovat migraci konkrétních živočichů. Stal se odborníkem na pohyb rybích mas (a jejich ubývání) a také na znečištění světových moří. Pracoval pro National Geographic, World Wildlife Fund (WWF) i pro Společnost národů (UN). Nakonec se sám stal světově uznávaným vědcem a odborníkem. Jako velký znalec moří a oceánů - ať už jejich mořských proudů anebo jejich znečištění - byl konzultantem expedic RA 1 i RA 2 a Tigris svého otce Thora Heyerdahla.

Posledních dvacet let pracuje Thor Heyerdahl jr. jako předseda správní rady proslulého Muzea KON TIKI v norském hlavním městě Oslo.

Na festivalu Letem světem představí svou přednášku "In The Wakes Of My Father" - Ve stopách mého otce.