Výstava

Indiáni obou Amerik

Indiáni obou Amerik - etnografická rekonstrukce v obrazech Jana Dolejše.

Co je to obrazová etnografická rekonstrukce? Vlivem agresivní expanze jedné civilizace došlo k úpadku nebo zániku druhé kultury, genocidě jejích nositelů, popřípadě dramatické změně jejich životního stylu a rychlému úpadku či zániku jejich tradiční kultury. Předkontaktní či raná podoba domorodé kultury je známa jen útržkovitě ze zpráv prvních misionářů či kolonistů, z kreseb většinou nevalné úrovně, později prvních černobílých fotografií a omezeného množství artefaktů, které jsou rozptýleny v muzeích několika kontinentů. Systematická badatelská činnost zpravidla přišla až v době, kdy už změny byly nevratné, a tak první etnologové museli spoléhat na vzpomínky stárnoucích pamětníků. Vizuální rekonstrukce si klade za cíl sestavit z toho mála dochovaných zdrojů plastický obraz původní domorodé kultury. Obnáší to důsledné studium reálií i artefaktů a ve spojení s uměleckým vkladem a představivostí umělce tak může vzniknout umělecké dílo s významnou informační hodnotou.
Jan Dolejš (1975)

je plzeňský výtvarník, angličtinář, muzikant a cestovatel, milovník etnografie, přírody a buddhismu.

Na první zahraniční cestu po americkém Středozápadu si jako osmnáctiletý vydělal výrobou indiánských korálkových výšivek. V devatenácti se vydal do laponské tundry, ve dvaceti projel sólo stopem Británii a Irsko, později navštívil Turecko a po delší odmlce následovala sólo cesta severní Indií a Nepálem. Od roku 2012 cestuje se svojí partnerkou, dnešní manželkou Kateřinou. Společně projeli Etiopii, Barmu, Thajsko, Laos, Kambodžu, Indonésii, Írán, Nepál, Bhútán, Maroko, Tádžikistán, Uzbekistán a Kazachstán.


Honza se na cestách ve volných chvílích věnuje rychlým výtvarným záznamům, většinou kombinovanou technikou - kresba, akvarel, kvaš a křída. V ateliéru pak vznikají komponované oleje s náměty z cest. Ve spolupráci s Martinem Pávkem začaly vznikat první obrazové rekonstrukce s motivy Amazonských Indiánů. Současně se Honza vrací ke své staré lásce - Indiánům severoamerickým.