VYSTOUPENÍ

Kathak - Indie

Kathak patří mezi klasické tance severní Indie s velmi rozvinutou choreografickou řečí. Tento tanec charakterizuje nejen množství ustálených pozic těla, gest, ale i velký počet detailně propracovaných krokových variací. Jeho obsahem je vyprávění příběhů spjatých s hinduistickými božstvy. Svůj původ má v divadelních produkcích severoindických kathaks (katha - příběh, kathaka - vypravěč příběhu), tj. vypravěčů příběhů, pohádek. I v současné době si Kathak udržuje stále svou důstojnost a jeho modernizace probíhá s neustálým respektem k ustáleným pohybovým formám i duchovnímu obsahu tradovanému v chrámových tancích předmughalského období (před 16. st.). Tento obsah si tanec ponechal i po příchodu Mughalů (16.-18. st.)., kdy se funkce, obsah i formy tance proměňovaly a tanec byl předváděn na mughalských knížecích dvorech čistě pro potěchu vládce. Při postupném zesvětšťování tance přetrvával mytologický obsah pouze v jeho vyprávěcích částech. V současnosti je tanečník Kathaku opět vypravěčem mytologických příběhů.

Štěpánka Lišková se věnuje tomuto tanci už přes deset let v rámci letních týdenních kurzů pod vedením lektorek Anežky a Ivany Hessových. Obě umělkyně s tímto tancem pravidelně vystupují při různých příležitostech, zejména v Praze. V současnosti jsou pod vedením Anežky Hessové pořádány v Plzni i workshopy kathaku pro začátečníky. Informace získáte přímo u Štěpánky Liškové. Sedmiminutová ukázka tance je choreografickým počinem indické taneční školy guru-učitele, Anežky Hessové.


Orientální tanec

ORIENTÁLNÍ TANEC se prolíná napříč všemi zeměmi Středního a Blízkého východu v mnoha svých obměnách. Každá země má své folklórní tance a tančí jak ženy, tak muži. Pro orientální tanec jsou typické různé ladné, vlnivé pohyby, akcenty a třasy. V evropském pojetí jsou pak ve velké oblibě fantasy styly, kdy se v tanci využívá různých rekvizit (závoje, křídla, hedvábné vějíře apod.) nebo fusion styly, kdy se orientální tanec propojuje s jiným tancem (např. flamenco-orient, tango-orient aj.).Orient je tak pestrou směsicí různých stylů a forem, kde si jistě každý může nalézt, co je jeho srdci blízké.

KAMILAH je tanečnice a lektorka z Plzně, která se orientálnímu tanci věnuje již od roku 2005. Od roku 2010 velmi úzce spolupracuje s německým lektorem a choreografem Said el Amir a zcela propadla jeho tanečnímu stylu jomdance, který v sobě propojuje jazzový, orientální a moderní tanec. Mezi její další oblíbené taneční styly rozhodně patří folklórní tance jako např. khaleegy nebo tanec se shamadanem, dále tanec s předměty (hedvábné a péřové vějíře, křídla, veil poi), lyrické skladby a flirt orient. Sama je rovněž organizátorkou mnoha akcí a vzdělávacích projektů, za všechny např. plzeňský festival ORIENT DREAM, projekty Egyptský a arabský folklór s Mohamed Hassan v letech 2012 - 2014, Intenzivní taneční projekt se Said el Amir 2015, Summer Dance Camp se Said el Amir 2016 - 2017 a řady dalších víkendových workshopů.

Od roku 2014 je stálou členkou česko-slovenského projektu orientální tanec spojuje.Tančit ji můžete vidět jak sólově, tak s pražskou taneční skupinou Yalla Raqs nebo s projektovými choreografiemi Orientální tanec spojuje na řadě tanečních akcích po celé České republice i v zahraničí a dále při příležitosti mnoha různých soukromých či komerčních akcích. S festivalem Letem světem spolupracuje již od prvního ročníku.

EPOS O INGRIŠOVI - divadelní pásmo o hudebníkovi a cestovateli Eduardu Ingrišovi

Pátek, hlavní sál: 19:20 - 20:00

Eduard Ingriš (1905-1991) napsal píseň Teskně hučí Niagara, byl šéfdirigentem filharmonie v Peru, jeho fotografie uveřejňovaly i tak významné časopisy, jako Time a Life. Spolupracoval s Ernestem Hemingwayem při natáčení novely Stařec a moře, přátelil se s českými cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem nebo s norským experimentálním archeologem Thorem Heyerdahlem. Měl nabídku plavit se s ním na voru Ra, po jeho vzoru přeplul na balzovém voru Kantuta dvakrát Tichý oceán. Ve vlastní produkci vyrobil tři celovečerní filmy, jeho filmová hudba byla nominována na Oscara ...

Téměř cimrmanovsky dobrodružný osud tohoto českého hudebního skladatele, dirigenta, cestovatele, filmového dokumentaristy, kameramana a fotografa přiblíží divadelní a hudební pásmo divadelního souboru IDI KLUB a pěveckého sboru studentů a učitelů Gymnázia Františka Křižíka Plzeň v režii Františka Kasky a doprovodí projekce vlastních fotografií Eduarda Ingriše z archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

A možná přijde i ...?