Martin Pávek

Pátek | 20:15 - 21:30

Co se ti líbí na životě indiánů? Co bychom se od nich měli učit?

Odvaha je určitě na prvním místě, pak ale i bezstarostnost, propojení se zemí a často komické řešení z našeho pohledu důležitých věcí. Například toto bychom se od nich mohli učit.

Kdy například indiáni řeší věc jinak, až komicky, na rozdíl od nás?
Jde hlavně o domluvené věci - setkání s někým, nebo dostižení viníka nějakého činu, nebo když nepochopí motivy návštěvy bělocha.

Přiblížil bys ve stručnosti jejich duchovní svět?
Ve stručnosti to rozhodně nejde. Je to komplexní svět kosmovize a mytologie založený na hieararchii mnoha spirituálních bytostí pralesa. V úvahu je třeba vzít také nelehkou cestu rozvoje a zkoušky jedinců, kteří kráčejí po cestě šamana, vizionáře či bojovníka. Za velkého otce stvořitele je často považován Sol, slunce a matka. Je tím, co poskytuje kontinuální život Země, tedy půdou, pralesem a vším kolem. Země je poněkud častěji vzývána, neboť z ní indiáni vzešli a každodenní život je na ní zcela závislý. Jedním z prvků kmenů severní Amazonie je rovněž Velká Transformace, připisovaná vzniku jejich předků, kdy zvířata byla podle ní proměněna v lidi.

Jaké iluze má člověk, který jede mezi indiány poprvé?
Ze zkušenosti s lidmi musím přiznat, že iluze jsou velké! Například mnoho lidí věří, že v Amazonii jsou běžně původní nazí indiáni, již nemají zájem o civilizaci a oddávají se spirituálnímu životu. Takových čistých klanů je však už extrémně málo. Naši lidé např. nechápou, na co tam mají
mobilní telefony? No, na to samé, co my, aby si mohli volat převážně nepodstatné události a blbli z toho. Mnohým kmenům se samozřejmě tahle moderní lákadla líbí, já jsem však striktně proti tomu a spolupracuji s těmi, kteří mají zájem o svou kulturu. Pak jsou nějaké moderní věci druhotné, i když třeba jsou. Romantické představy o indiánech splňují dnes jen staří indiáni 60+, proto právě je tak rád navštěvuji. V mnoha vesnicích nicméně žije silný duch i kultura navzdory těmto věcem, je třeba to vnímat, oči mohou klamat.

Podle čeho je vybírán stařešina?
Dříve to musela být silná osobnost - vizionář, nebo silný bojovník. Dnes se stařešinové bohužel v radě nevyskytují. Nyní tvoří radu čtyři muži, bohužel jsou často mladí, nezkušení a naivní.

Z čeho pramení nesváry mezi etniky?
Z neustálé oddělenosti, která trvá stovky a tisíce let. Soused je ten, kdo je špatný nebo nepřátelský. Vypadá to jako systém víry v neustálé ohrožení. Není to všude, ale spolupráce mezi kmeny také nevzkvétá. Je to téma, kterému se chci věnovat.

Čím se od sebe liší jednotlivé kmeny?

Jazykem, resp. jazykovou skupinou a kosmovizí, tj. pohledem na svět a vesmír, oblekem, ceremoniálním zdobením, rituály, ikonografií, která je určitým druhem sebevyjádření daných etnik, a tím následně i artesanií a vyrobky.


odkaz na videozdravici